Bygningsvern Telemark

Kurs

 

Bygningsvern Telemark har tidlegare arrangert kurs slik som restaurering av vindauge, sliping av verktøy, muring med leire, tekking med skifer og tekking med never.

Send ei melding til post@bygningsverntelemark.no dersom du har ynskje om eit kurs.

Bygningsvern Telemark arrangerer kurs for huseigarar og handverkarar.

For huseigarar kan det vere nyttig å lære meir om korleis eit eldre hus skal bli vedlikehalde.

Handverkarar kan ha behov for å auke kunnskapen om deler av det tradisjonelle handverket.

Vi har samarbeid med andre aktørar innan bygningsvern og har arrangert kurs fleire stader i Telemark.

Kunngjeringar om kurs og påmeldingsskjema kjem her.

 

Nettverkssamlingar for handverkarar blir også publisert her.