Bygningsvern Telemark

Aktuelt

 

Handverkaren, men og huseigaren, kan ha erfaringar eller kunnskap som det er verdifullt å dele. Her legg vi ut små eller store artiklar, rapportar, skriv eller video som omhandlar det tradisjonelle handverket eller bygningsvernet generelt. Andre relevante kurs og arrangement kan også bli lenka her.